ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «Η ΘΥΜΕΛΗ» ΣΥΝ.Π.Ε.

ΕΜΜ.ΜΠΕΝΑΚΗ 8 - ΑΘΗΝΑ 106 54, 4ος όροφος

Email: [email protected] Ιστοσελίδα: www.thymeli.gr

τηλ. 210 52 44 470

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2023


ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού "Η ΘΥΜΕΛΗ" Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023, ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ. Μπενάκη 8, 10654 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου - Ενημέρωση μελών

Ενημέρωση και αποφάσεις όσον αφορά πωλήσεις στην περιοχή Θυνί Αργολίδας

β. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου

γ. Υποβολή και Έγκριση Προϋπολογισμού 2024

ε. Μεταβίβαση μεριδίων

στ. Διαγραφή θανόντων

ζ. Απαλλαγή ευθυνών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων

η. Παρουσίαση υποψηφιοτήτων για ΔΣ και ΕΣ

θ. Εκλογή νέων Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων

Αν δεν υπάρξει η σχετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει σχετική απαρτία, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τελεσίδικα την Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους για το Διοικητικό ή το Εποπτικό Συμβούλιο, παρακαλούνται να μας το γνωστοποιήσουν, μέχρι τις 12 το μεσημέρι, της Παρασκευής 6 Οκτωβρίου 2023, με αίτησή τους προς το Δ.Σ. (συνημμένη), για να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε τους υποψήφιους και να ετοιμάσουμε τα ψηφοδέλτια όπως ορίζει το καταστατικό.

Σε περίπτωση κωλύματος, οι συνέταιροι μπορούν να εκπροσωπηθούν στη ΓΣ είτε με νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης, στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτούμενος είναι μέλος του συνεταιρισμού ή συγγενής μέχρι 2ου βαθμού συγγενείας εξ αίματος, είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε τυχόν οφειλές σας προς τον συνεταιρισμό (για το ακριβές υπόλοιπο οφειλής στείλτε email στο thymelisynsmos@gmail.com ή τηλεφωνήστε στο 2105244470). Μπορείτε να εξοφλείτε τις συνδρομές σας στον τραπεζικό λογαριασμό του συνεταιρισμού:GR43 0140 1200 1200 0210 1241 874 (Alphabank). (Το διπλότυπο της καταβολής στην τράπεζα έχει ισχύ απόδειξης). Το γραφείο είναι ανοιχτό: Δευτέρα & Τετάρτη 13:00–15:00 (μόνο κατόπιν ραντεβού).

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Οικονόμου

Η Γεν. Γραμματέας

Μαρία Κουτάτζη