ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20221. Καθυστέρηση πώλησης κτήματος Β. Στρίγκου

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι την παραμονή της τελικής υπογραφής των συμβολαίων και ενώ είχαν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες, σε συνάντηση του αγοραστή κ. Γούτου με την αρμόδια υπάλληλο της Πολεοδομίας Κρανιδίου, εμφανίστηκε κώλυμα,  διότι σε νεότερο σχέδιο (τοπογραφικό) που είχε κατατεθεί στην πολεοδομία (συνημμένο στο πληρεξούσιο  μεταβίβασης του κτήματος Στρίγκου  από τον  Μπούκα  προς τον Συνεταιρισμό), εμφανίζεται το κτήμα ως ενιαίο, εν αντιθέσει με το συνημμένο τοπογραφικό του αρχικού συμβολαίου, όπου το κτήμα σαφώς περιγράφεται ως δύο μέρη. Συνεπώς, βάσει αυτού του νέου δεδομένου δεν μπορούσε να γίνει η πώληση ενός μόνο μέρους του κτήματος. Βάση αυτού ζητήθηκε από τον αγοραστή κ. Γούτο, η αναβολή της υπογραφής των συμβολαίων, έως ότου βρεθεί λύση.

Ξεκίνησε ένας κύκλος συναντήσεων μεταξύ της αρμόδιας υπαλλήλου της Πολεοδομίας, του δικηγόρου μας, κ. Βασιλείου, του μηχανικού κ. Αντωνόπουλου καθώς και του δικηγόρου και μηχανικού του αγοραστή, όπως επίσης και με τους κληρονόμους του Β. Στρίγκου, ώστε να βρεθεί λύση. Η  λύση, που προτάθηκε ως πιο συμφέρουσα για τον Συνεταιρισμό, ήταν να γίνει τροποιητική συμβολαιογραφική πράξη στο πληρεξούσιο μεταβίβασης του κτήματος από τους κληρονόμους  της οικογένειας Στρίγκου, ώστε να φαίνεται  ο προϋπάρχων δρόμος. Η τροποιητική του πληρεξουσίου Β. Στρίγκου και η πώληση του κτήματος μπορούν να γίνουν με μία (1) συμβολαιογραφική πράξη σε συνεννόηση με τον συμβολαιογράφο του αγοραστή. Αναμένουμε την τελική έγκριση-απάντηση της αρμοδίου υπαλλήλου της Πολεοδομίας Κρανιδίου για να προχωρήσουμε τη διαδικασία.

 

2. Καθυστέρηση υλοτομίας στην περιοχή ΛΩΕ

Σχετικά με την καθυστέρηση της υλοτομίας (κοπή και συγκομιδή καμμένων δέντρων) για την περιοχή των ΛΩΕ, αυτή οφείλεται  στο ότι το Δασαρχείο Κορίνθου ζήτησε με επιστολή προς τον Συνεταιρισμό, κάποιες πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινήσεις. Αυτές ανέλαβε να απαντήσει/τακτοποιήσει ο δασολόγος, κ. Κονδύλης ο οποίος έχει καταθέσει και την ένσταση εκ μέρους του Συνεταιρισμού, για τα δασικά στην περιοχή  ΛΩΕ.

 

3. Έλλειψη οικονομικής ρευστότητας

Είναι κατανοητό ότι η αναβολή της πώλησης,  την τελευταία στιγμή, δημιούργησε μια συνθήκη απόλυτης έλλειψης ρευστότητας, η οποία αναγκάζει τον Συνεταιρισμό να εξυπηρετεί μόνο τις άκρως απαραίτητες οικονομικές υποχρεώσεις (ενοίκιο, λογαριασμοί κοινής ωφελείας) με τα έσοδα που συγκεντρώνει από τις συνδρομές, εν αναμονή της ολοκλήρωσής της.

Σε περίπτωση που η διαδικασία αυτή δεν είναι δυνατόν  να ολοκληρωθεί, λόγω άρνησης της Πολεοδομίας η για οποιονδήποτε άλλο λόγο,  τότε τα μέλη θα κληθούν σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση προς αναζήτηση λύσεων βιωσιμότητας.