Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ” Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 13η Ιουνίου 2021, ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ.Μπενάκη 8, 10564 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Απολογισμός (πεπραγμένα) Διοικητικού Συμβουλίου 2020.
  2. Ενημέρωση μελών για το πρώτο εξάμηνο 2021 και παρουσίαση οικονομικής κατάστασης.
  3. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το 2020.
  4. Έγκριση Ισολογισμού 2020 και απαλλαγή ευθυνών Δ.Σ. και Ε.Σ.
  5. Έγκριση μεταβίβασης / απόκτησης μερίδων.
  6. Έγκριση διαγραφών μελών.

Αν δεν υπάρξει η σχετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει σχετική απαρτία, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τελεσίδικα την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση θα αναμεταδίδεται ζωντανά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Τα μέλη που επιθυμούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά θα πρέπει να στείλουν email, όπου θα αναφέρεται το email που θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση.

Για τις ψηφοφορίες θα πρέπει τα μέλη που θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά, να εξουσιοδοτήσουν μέλη φυσικά παρόντα στη Γ.Σ.

Σε περίπτωση κωλύματος, οι συνέταιροι μπορούν να εκπροσωπηθούν στην γενική συνέλευση είτε δυνάμει νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτούμενος είναι μέλος του συνεταιρισμού ή συγγενής του μέχρι 2ου βαθμού συγγενείας εξ αίματος, είτε δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Μπορείτε να εξοφλείτε τις συνδρομές ή/και άλλες οικονομικές εκκρεμότητες προς τον Συνεταιρισμό στον τραπεζικό λογαριασμό του συνεταιρισμού: GR43 0140 1200 1200 0210 1241 874 (Alphabank).

Θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του μέλους στο οποίο αντιστοιχεί η συνδρομή.

Το διπλότυπο της καταβολής στην τράπεζα έχει ισχύ αποδείξεως.

Ωράριο γραμματείας Συνεταιρισμού:

Δευτέρα & Τετάρτη 13.00 – 15.00 (ΜΟΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ)

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Οικονόμου Μαρία Κουτάτζη