1. Γαλατάκι Κορινθίας
 • Έγινε ο εντοπισμός από τοπογράφο και στη συνέχεια η δήλωση στο κτηματολόγιο όλων των αγροτεμαχίων του συνεταιρισμού εκτός του τμήματος Καζάκου (πρώην Μάρκελλου) η οποία θα γίνει μετά τη μεταβίβαση.
 • Ανατέθηκε και προχωρεί η δημιουργία σύγχρονων τοπογραφικών για όλα τα αγροτεμάχια και η οριοθέτησή τους.
 • Το Δ.Σ. ήρθε σε επαφή με τους κληρονόμους του κτήματος Τσαντίλα με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για το διαχωρισμό του.
 • Έγινε επίσκεψη στα κτήματα και συνάντηση με υποψήφιο που γνωρίζει την περιοχή και ενδιαφέρεται να αναλάβει την επιστασία των κτημάτων, μετά την ακριβή οριοθέτησή τους από τους τοπογράφους.
 • Η μεταβίβαση του κτήματος Καζάκου βρίσκεται σε αναμονή λόγω τεχνικών δυσκολιών. Είμαστε σε συνεχή επαφή με το δικηγόρο του Συνεταιρισμού, κ. Παπαδημητρίου, με σκοπό την ολοκλήρωσή της.
 1. Κοιλάδα Κρανιδίου (Θυνί)
 • Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Θυνί με σκοπό την ενημέρωσή μας από τον μισθωτή σε σχέση με τη συγκομιδή του ελαιόκαρπου. Στη συνέχεια ξεκίνησε, για πρώτη φορά μετά την δικαίωσή μας από το εφετείο, η συγκομιδή του ελαιόκαρπου στο κτήμα Λαύκα. Αποφασίστηκε επίσης η οριοθέτηση τμήματος του κτήματος Λαύκα που εκκρεμεί.
 • Ορίστηκε την 16η Ιανουαρίου 2020 δικάσιμος για τον ορισμό του πραγματογνώμονα με τον οποίο ήδη έχει έρθει σε συνεννόηση το Δ.Σ. για να προχωρήσει η πραγματογνωμοσύνη για το κτήμα Στρίγκου.
 • Εισπράχτηκε μέρος από τα δικαστικά έξοδα της δίκης Λαύκα μέσω της δέσμευσης λογαριασμών των αντιδίκων μας . Οι λογαριασμοί παραμένουν δεσμευμένοι και είμαστε σε αναμονή είσπραξης και του υπόλοιπου ποσού.
 1. Δασικά
 • Σε σχέση με τον χαρακτηρισμό των αγροτεμαχίων μας και στις δύο περιοχές από τα δασαρχεία παραμένουμε σε αναμονή των δασικών χαρτών.