1)    ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ:

 • Μέσα στο 2018 έγινε εκκαθάριση του τεράστιου αρχείου του συνεταιρισμού, που δεν είχε γίνει ποτέ πριν. Έγινε οργάνωση και ταξινόμησή του όπως και οργάνωση της λειτουργίας του γραφείου εν γένει, απαραίτητη λόγω της μετακόμισης από τα γραφεία στη Σατωβριάνδρου.
 • Ξεκίνησε η διαδικασία εκκαθάρισης μητρώου η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Δ.Σ. συγκρότησε τριμελή επιτροπή, για να ελέγξει τις εγγραφές και να αφαιρέσει από το μητρώο όλα τα ονόματα που δεν είναι μέλη. Η εκκαθάριση θα έχει ολοκληρωθεί στην επόμενη γενική συνέλευση.
 • Μελετήθηκαν τα θέματα της περιουσίας του συνεταιρισμού (νομικά, δασικά κ.α.), και δημιουργήθηκαν  φάκελοι που περιλαμβάνουν οριστικούς τίτλους, τοπογραφικά και όλα τα έγγραφα που αφορούν την εκάστοτε την περιοχή. Στο άμεσο μέλλον σκοπεύουμε να ψηφιοποιήσουμε όλα τα σημαντικά αυτά αρχεία.
 • Λειτούργησε η ιστοσελίδα ( www.thymeli.gr ) την οποία δημιούργησε χωρίς αμοιβή το μέλος μας κ.Κανακάρης. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η μείωση των εξόδων (σε επιστολές, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, κλπ), αλλά και η καλύτερη και πιο άμεση ενημέρωση των μελών μας.

2)    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Έγινε προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των παγίων εξόδων (εθελοντική εργασία, περικοπές κ.α.), με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός (για πάγια έξοδα) για το 2019 να έχει μειωθεί κατά 3.500 ευρώ περίπου, σε σχέση με εκείνον του 2018.
 • Μέσα στο 2018 πληρώθηκαν 11.000 ευρώ περίπου σε φόρους, πράγμα που έγινε δυνατόν εξαιτίας της ενεργοποίησης των μελών μας, με τον φόβο της διαγραφής. Έτσι σταματήσαμε την διόγκωση των χρεών και σταθεροποιήσαμε την δυνατότητα μας να εξυπηρετούμε τις πάγιες ανάγκες μας με τις συνδρομές (εφόσον βέβαια όλα τα μέλη αποπληρώνουν τη συνδρομή τους στο πρώτο εξάμηνο του έτους).
 • Το Δ.Σ. βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων με σκοπό την δημιουργία μιας ακριβούς αναλυτικής έκθεσης των οικονομικών υποχρεώσεων του Συνεταιρισμού, οι οποίες εκκρεμούν και είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν, προκειμένου να αξιοποιηθεί η περιουσία του συνεταιρισμού. Τα στοιχεία αυτά θα παρουσιαστούν στην επόμενη γενική συνέλευση. Παράλληλα θα παρουσιαστούν και συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις για την εύρεση των χρημάτων που απαιτούνται.
 • Ενοικιάστηκε το κτήμα «ΛΑΥΚΑ» στο Θυνί (μετά την απόρριψη της εφέσεως των αντιδίκων) στον μισθωτή, ο οποίος έχει μισθώσει και καλλιεργεί και τα άλλα κτήματα μας (Οικονόμου-Καφαντάρη, Στρίγκου). Από την αξιοποίηση των ελαιόδεντρων, με την πώληση του ελαιολάδου , είχαμε έσοδα 700 ευρώ. Φυσικά αναμένουμε περισσότερα μετά την φροντίδα και καλλιέργεια  του κτήματος.
 • Ο δικηγόρος μας κύριος Παπαδημητρίου ξεκίνησε την διαδικασία κατασχέσεων, με σκοπό την είσπραξη των δικαστικών εξοδών που όρισε το δικαστήριο για την δική «Λαύκα», ένα μέρος των οποίων θα πάρει πίσω ο συνεταιρισμός.

3)    ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

I.    ΛΟΥΤΡΑ ΩΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ

Ξεκίνησε μέσω δικηγόρου η προσπάθεια εξεύρεσης των συνιδιοκτητών του κτήματος Τσαντίλα (40 στρεμμάτων), με σκοπό την συμφωνία και τον χωρισμό του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προχωρήσουμε σε αγωγή.

II.    ΘΥΝΙ

 • Μετά την απόρριψη της έφεσης των αντιδίκων για το κτήμα «ΛΑΥΚΑ», οι τρεις εκ των τεσσάρων αντιδίκων μας, προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο. Αναμένουμε να ενεργοποιήσουν την προσφυγή τους.
 • Εκδικάστηκε η μήνυση του συνεταιρισμού κατά του Μπούκα , για την κλοπή ελαιοκάρπου, όπου ο αντίδικος αθωώθηκε. Ο κατηγορούμενος όμως στην απολογία του δέχτηκε ότι ο συνεταιρισμός καλλιεργούσε και φρόντιζε το κτήμα.
 • Οι υπόλοιπες δικαστικές εκκρεμότητες, λόγω έλλειψης ρευστότητας, δεν προχώρησαν, χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος για τα δικαιώματα του συνεταιρισμού. Για παράδειγμα , στην πρωτοδίκως χαμένη μεγάλη δική για τα 452 στρέμματα (KAISER), έχουν επιδικαστεί έξοδα περίπου 30.000 ευρώ,  τα οποία θα πρέπει να καταβάλλουμε στους αντιδίκους αν απορριφθεί η έφεση μας. Αποφασίσαμε να περιμένουμε την χρονική στιγμή που θα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε.