Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ” Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018,ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Γλάδστωνος 8, 10677, Αθήνα, 6ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  • Συνοπτική ενημέρωση μελών
  • Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου
  • Οικονομική κατάσταση και προοπτικές συνέχισης λειτουργίας του Συν/σμού
  • Υποβολή και Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
  • Έγκριση απόκτησης μερίδων από υπάρχοντα μέλη
  • Έγκριση μεταβίβασης μερίδων σε νέα μέλη*
  • Διαγραφή θανόντων & ασυνεπών μελών
  • Απαλλαγή ευθυνών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου

Αν δεν υπάρξει η σχετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει σχετική απαρτία, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τελεσίδικα την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση κωλύματος, οι συνέταιροι μπορούν να εκπροσωπηθούν στην γενική συνέλευση είτε δυνάμει νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτούμενος είναι μέλος του συνεταιρισμού ή συγγενής του μέχρι 2ου βαθμού συγγενείας εξ αίματος, είτε δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε τυχόν οφειλές σας προς τον συνεταιρισμό (μπορείτε να ενημερωθείτε για το ακριβές υπόλοιπο οφειλής από τα γραφεία του Συνεταιρισμού. Ενόψει αυξημένων άμεσων οικονομικών υποχρεώσεων ακόμη και οι μικρότερες οφειλές είναι απαραίτητο να εξοφληθούν άμεσα. Μπορείτε να εξοφλείτε τις συνδρομές σας στον τραπεζικό λογαριασμό του συνεταιρισμού:GR43 0140 1200 1200 0210 1241 874 (Alphabank). (Το διπλότυπο της καταβολής στην τράπεζα έχει ισχύ αποδείξεως). Τα γραφεία είναι ανοιχτά: Δευτέρα & Τετάρτη 13:00 – 15:00.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Οικονόμου Μαρία Κουτάτζη

* Τα μέλη που επιθυμούν να μεταβιβάσουν μερίδια μπορούν είτε να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected], είτε να περάσουν από τον Συν/σμό για να τους δοθούν τα απαραίτητα έγγραφα.