Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Δεκεμβρίου 2021

Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ" Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ. Μπενάκη 8, 10654 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

α. Συνοπτική ενημέρωση μελών

β. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου

γ. Υποβολή και Έγκριση Προϋπολογισμού 2022

δ. Απαλλαγή ευθυνών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων

Αν δεν υπάρξει η σχετική απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει σχετική απαρτία, η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί τελεσίδικα την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021, στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Οι παριστάμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης είτε αρνητικό PCR ή Rapid test.

Σε περίπτωση κωλύματος, οι συνέταιροι μπορούν να εκπροσωπηθούν στην γενική συνέλευση είτε δυνάμει νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης στην περίπτωση που ο εξουσιοδοτούμενος είναι μέλος του συνεταιρισμού ή συγγενής του μέχρι 2ου βαθμού συγγενείας εξ αίματος, είτε δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Επίσης, θα γίνει προσπάθεια διαδικτυακής συμμετοχής. Παρακαλούμε δηλώστε ενδιαφέρον στο mkoutatzi@gmail.com. Στους ενδιαφερόμενους θα σταλούν οδηγίες.

Παρακαλούμε όπως εξοφλήσετε τυχόν οφειλές σας προς τον συνεταιρισμό (μπορείτε να ενημερωθείτε για το ακριβές υπόλοιπο οφειλής από τα γραφεία του Συνεταιρισμού. Μπορείτε να εξοφλείτε τις συνδρομές σας στον τραπεζικό λογαριασμό του συνεταιρισμού:GR43 0140 1200 1200 0210 1241 874 (Alphabank). (Το διπλότυπο της καταβολής στην τράπεζα έχει ισχύ απόδειξης). Τα γραφεία είναι ανοιχτά: Δευτέρα & Τετάρτη 13:00 – 15:00.

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Οικονόμου Μαρία Κουτάτζη

Συνοπτική ενημέρωση Νοεμβρίου 2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη των υποθέσεων του συνεταιρισμού μετά τη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2021.

Α) Λουτρά Ωραίας Ελένης

Δημοσιεύτηκαν οι δασικοί χάρτες για την περιοχή. Το μεγαλύτερο τμήμα των κτημάτων του Συνεταιρισμού χαρακτηρίζεται δασικό και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε σε ενστάσεις. Παρόλα αυτά το κτήμα Κλήμη, την αξιοποίηση του οποίου είχαμε αποφασίσει σε προηγούμενη ΓΣ, δεν χαρακτηρίστηκε δασικό (εκτός μικρού τμήματος) γεγονός πολύ θετικό.

  • Οι αδελφοί Βλάση (κτήμα Κλήμη) έχουν καταθέσει αγωγή εναντίον του Συνεταιρισμού μετά το εξώδικο που τους είχαμε αποστείλει για συνεκμετάλλευση του κτήματος. Ο Συνεταιρισμός, μέσω του δικηγόρου μας, θα προχωρήσει σε προσπάθεια διαμεσολάβησης για διανομή του κτήματος χωρίς δίκη.

  • Ο Συνεταιρισμός θα πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ένσταση των δασικών χαρτών σε σχέση με το συνολικό κόστος, τις πιθανότητες επιτυχίας και τη διάρκεια του χρόνου. Παρακαλούνται ιδιαίτερα τα μέλη με μερίδια στα ΛΩΕ να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση στην επόμενη Γενική Συνέλευση (θα υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης)

Β) ΘΥΝΙ

Έγινε η δίκη για την υπόθεση του κτήματος Γ. Στρίγκου, με θετική προς εμάς πραγματογνωμοσύνη, κι έτσι κλείνει μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Αναμένουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Η ολοκλήρωση της δίκης για το κτήμα Στρίγκου όσον αφορά στο κτήμα Κλήμη είχαν μεγάλα έξοδα (αμοιβή πραγματογνώμονα, τεχνικού συμβούλου και δικηγόρου, παράβολα και οδοιπορικά), τα οποία όμως καλύφθηκαν με την ανταπόκριση πολλών μελών στην προηγούμενη έκκληση εξόφλησης οφειλών τους κι ελπίζουμε αυτή η θετική εξέλιξη να συνεχιστεί. Παρόλ’ αυτά η οικονομική κατάσταση του Συνεταιρισμού συνεχίζει να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Στο πλαίσιο δε της προσπάθειας ανεύρεσης λύσης, προτάθηκε από το ΔΣ η διάθεση επιπλέον αδιάθετων μερίδων σε μέλη που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

Θέλουμε, λοιπόν, να ενημερώσουμε τα μέλη μας, ότι στην τελευταία Γενική Συνέλευση (Ιούνιος 2021) αποφασίστηκε να διατεθούν ακόμα δέκα (10) μερίδια προς πώληση ΜΟΝΟ προς μέλη στην ίδια τιμή που είχαν διατεθεί τα προηγούμενα. Όποιο μέλος ενδιαφέρεται παρακαλούμε να επικοινωνήσει με την Αντιπρόεδρο κ. Ελένη Δακτυλίδη.

Θερμή παράκληση: Τα μέλη που οφείλουν συνδρομές τριών και πλέον ετών (προ του 2019) να προχωρήσουν σε ολική ή μερική εξόφληση των οφειλών.

Υ.Γ. Τα γραφεία του Συνεταιρισμού, λόγω των ειδικών συνθηκών, δεν λειτουργούν παρά μόνο με ραντεβού. Η επικοινωνία για ενημέρωση και κλείσιμο ραντεβού γίνεται μέσω της Αντιπροέδρου κας Δακτυλίδη (Τηλ. 6949202547) τις γνωστές μέρες και ώρες (Δευτέρα και Τετάρτη 13-15μμ).

Προϋπολογισμός 2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Προϋπ/σμος Απολογισμός Προϋπ/σμος ΠΛΗΡΩΜΕΣ Προϋπ/σμος Απολογισμός Προϋπ/σμος
2019 1/1-30/9/18 2018 2019 1/1-30/9/18 2018
Συνδρομές Συνεταίρων (2019) 8,750.00 5,310.00 Ενοίκια – Κοιν/στα – Δ.Ε.Η. Γραφείου 2,200.00 1,659.96 2,200.00
Συνδρομές προηγουμένων ετών 8,378.00 7,719.00 6,250.00 Τηλεφωνία 300.00 191.43 300.00
Έκτακτες εισφορές (2009-2015) 520.00 2,910.00 3,400.00 Οδοιπορικά 400.00 155.40 400.00
Αγορά μεριδίων 1,320.00 150.00 0.00 ΕΛ.ΤΑ. – Ιστοσελίδα 100.00 197.06 500.00
Προσωρινή κατάθεση Μελών 0.00 6,100.00 0.00 Γραφική ύλη – Φωτοτυπίες 200.00 148.22 300.00
Ενοίκια σε είδος 1,000.00 0.00 500.00 Διάφορα έξοδα 100.00 38.90 20.00
Τόκοι καταθέσεων 0.00 0.11 0.00 Φ.Ε.Ν.Π. , ΕΝ.Φ.Ι.Α. , Λοιποί φόροι 6,500.00 9,305.28 9,305.28
Οφειλές σε ρύθμιση 0.00 0.00 1,656.00 Λογιστικά 1,300.00 983.80 1,488.00
Οφειλές Μελών υπό διαγραφή 0.00 0.00 4,529.00 Μερικό (α) Πάγια έξοδα 11,100.00 12,680.05 14,513.28
Δικαστικά προς είσπραξη 21,300.00 0.00 0.00 Δικηγόροι – Δικαστικά 3,000.00 322.00 6,000.00
Μηχανικοί – Τοπογραφικά 6,000.00 3,354.84 5,000.00
Οφειλές προς Μέλη 4,000.00 800.00 1,000.00
Οφειλές προς τρίτους 2,200.00 0.00 12,650.00
(Μέλη : 175) Εκκρεμότητες προς υλοποίηση 16,000.00 0.00 0.00
Αποζημίωση υπαλλήλου 0.00 0.00 730.00
Μερικό (β) 31,200.00 4,476.84 25,380.00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 41,268.00 16,879.11 21,645.00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (α και β) 42,300.00 17,156.89 39,893.28
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 1,032.00 277.78 27,333.00 ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ 42,300.00 17,156.89 48,978.00 ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ 42,300.00 17,156.89 39,893.28
Αθήνα 25η Οκτωβρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΩΡΑΪΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαθέσιμα
Υπόλοιπο Ταμείου 30/09/2018 1,562.61
Υπόλοιπο Τραπέζης 30/09/2018 1,126.36
Σύνολο 2,688.97
Εφορία
Α) Δόσεις 58 από 100 7,849.41
Β) Δόσεις 8 από 12 2,326.10
Γ) Δόσεις 3 από 6 500.16
Μερικό 10,675.67
Δ) ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2018 3,319.02
Σύνολο 13,994.69

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού  «ΘΥΜΕΛΗ»

Ο συνεταιρισμός ιδρύθηκε την δεκαετία του '60 με σκοπό να προσφέρει στα μέλη του την δυνατότητα να αποκτήσουν παραθεριστική κατοικία σε προνομιακές τοποθεσίες (Πόρτο Χέλι, Θυνί, Λουτρά Ωραίας Ελένης) με ιδιαίτερα συμφέροντες οικονομικούς όρους.

Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε και μετά από αγώνες είμαστε πλέον στη θέση να βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της οριοθέτησης των εκτάσεων ώστε να αποδοθούν αυτές στα μέλη μας.

Σε αυτή τη σελίδα η οποία θα κτίζεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, θα βρίσκετε πληροφορίες για τις εκτάσεις μας, για την πορεία των διεκδικήσεών μας και για τις επερχόμενες γενικές συνελεύσεις και αποφάσεις αυτών.

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ « Η ΘΥΜΕΛΗ» ΣΥΝ. Π. Ε.

Εμμ.Μπενάκη 8 – ΑΘΗΝΑ 105 64, 4ος όροφος

Email: [email protected]

ΤΗΛ. 210 5244470 (γραφείο Συνεταιρισμού)

Δευτέρα & Τετάρτη 1-3 μμ

κυρία Ελένη Δακτυλίδη (Αντιπρόεδρος) τηλ. 6949202547

Τραπεζικός λογαριασμός του συνεταιρισμού Alpha Bank

GR43 0140 1200 1200 0210 1241 874

Νέα - Ενημερώσεις

Συνοπτική ενημέρωση Νοεμβρίου 2021

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την εξέλιξη των υποθέσεων του συνεταιρισμού μετά τη Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2021. Α) Λουτρά Ωραίας Ελένης Δημοσιεύτηκαν οι δασικοί χάρτες για την περιοχή. Το μεγαλύτερο τμήμα των κτημάτων του Συνεταιρισμού χαρακτηρίζεται δασικό και θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε σε ενστάσεις. Παρόλα αυτά το κτήμα ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ” Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021, ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ. Μπενάκη 8, 10654 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: α. Συνοπτική ενημέρωση μελών β. Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου γ. ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ” Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 13η Ιουνίου 2021, ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ.Μπενάκη 8, 10564 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: Απολογισμός (πεπραγμένα) Διοικητικού Συμβουλίου 2020. Ενημέρωση ...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Γαλατάκι Κορινθίας Έγινε ο εντοπισμός από τοπογράφο και στη συνέχεια η δήλωση στο κτηματολόγιο όλων των αγροτεμαχίων του συνεταιρισμού εκτός του τμήματος Καζάκου (πρώην Μάρκελλου) η οποία θα γίνει μετά τη μεταβίβαση. Ανατέθηκε και προχωρεί η δημιουργία σύγχρονων τοπογραφικών για όλα τα αγροτεμάχια και η οριοθέτησή τους. Το Δ.Σ. ήρθε ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τα μέλη του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού “Η ΘΥΜΕΛΗ” Συν. Π.Ε., καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2019,ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συνεταιρισμού, οδός Εμμ. Μπενάκη 8, 10654 Αθήνα, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω: α. Συνοπτική ενημέρωση μελών β. Έκθεση ...

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΣ
ΔΑΧΤΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ Αντιπρόεδρος
ΚΟΥΤΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Γεν. Γραμματέας
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Ταμίας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΑ ΔΣ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΣ
ΔΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΣ
ΚΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΡΟΖΑ ΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΕΣ

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2017